Strona główna BIP
Urząd Miasta i Gminy Stopnica - Biuletyn Informacji Publicznej www.stopnica.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Nabor
Przetargi
Archiwum przetargów

 Wybory

PE
Samorządowe
Wybory Prezydenckie 2015

 Urząd Miasta i Gminy

Dane teleadresowe
Organizacja Urzędu
Podstawa prawna działania
Wzory dokumentów
Regulamin organizacyjny
Gospodarka Komunalna
Rejestry, ewidencje, archiwa

 Władze Gminy

Rada Miejska
Burmistrz Miasta i Gminy

 Majątek publiczny

Majątek
Dług publiczny
Pomoc publiczna
Ciężar publiczny

 Prawo miejscowe

Statut
Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Strategia Rozwoju Gminy
Gospodarka przestrzenna
Ochrona Środowiska

 Jednostki Organizacyjne

Oświata
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Biblioteka
Gminne Centrum Kultury

 Jednostki pomocnicze

Sołectwa

 Akty Prawne

Uchwały
Zarządzenia

 Związki i stowarzyszenia

Związki i stowarzyszenia

 Programy

Programy

 Zespoły i komisje

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Dokumenty kontroli

Kontrole w 2005 roku
Kontrole w 2006 roku
Kontrole w 2007 roku
Kontrole w 2008 roku
Kontrole w 2009 roku
Kontrole w 2010 roku
Kontrole w 2011 roku
Kontrole w 2012 roku
Kontrole w 2013 roku

 Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia 2003
Oświadczenia 2004
Oświadczenia 2005
Oświadczenia 2006
Oświadczenia 2006
Oświadczenia 2007
Oświadczenia 2008
Oświadczenia 2009
Oświadczenia 2010
Oświadczenia 2011
Oświadczenia 2012
Oświadczenia 2013
Oświadczenia 2014
Oświadczenia 2015

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 

NAZWA: Urząd Miasta i Gminy Stopnica

RODZAJ: Gmina miejsko - wiejska

ADRES:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

NIP: 655-14-77-793
REGON: 000551332

KONTAKT:
Telefon 041-3779-800
Fax 041-3779-606
Adres e-mailgmina@stopnica.pl

Burmistrz:
Ryszard Zych
Telefon 041-3779-804
Adres e-mailRyszard.Zych@stopnica.pl

Z-ca Burmistrza:
Mirosław Rajtar
Telefon 041-3779-800
Adres e-mailMiroslawRajtar@stopnica.pl

SEKRETARZ:
Anna Godowska
Telefon 041-3779-800
Adres e-mailsekretarz@stopnica.pl

SKARBNIK:
Agnieszka Nowak
Telefon 041-3779-816
Adres e-mailskarbnik@stopnica.pl

Godziny urzędowania: 7-15.

Urząd Miasta i Gminy Stopnica
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

tel.: 41-3779-800
tel.: 41-3779-810
faks.: 41-3779-606
e-mail: gmina@stopnica.pl
e-mail: sekretarz@stopnica.pl
e-mail: skarbnik@stopnica.pl
e-mail: budownictwo@stopnica.pl
konta bankowe:
dochody Gminy:
32 8519 0005 0010 0000 0563 0001
dochody Urzędu Miasta i Gminy Gminy:
19 8519 0005 0010 0000 0563 0041

wydatki:
05 8519 0005 0010 0000 0563 0002
depozyt:
91 8519 0005 0010 0000 0563 0006

Urząd Miasta i Gminy
NIP:
655-14-77-793
REGON: 000551332

Gmina Stopnica
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica
NIP: 655- 17-68-527
REGON: 291010783

Dotychczasowy kod terytorialny 2601062
zastępuje się kodami

Stopnica - 260 106 3
Stopnica miasto - 260 106 4
Stopnica obszar wiejski - 260 106 5

>>>Wykaz telefonów<<<

Urząd Miasta i Gminy Stopnica informuje, że od dnia 1 stycznia 2013 r. nastąpiła zamiana numeru rachunku bankowego i w związku z tym wszystkie wpłaty z tytułu:
- podatków i opłat lokalnych,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty za najem, użytkowanie wieczyste, dzierżawę i sprzedaż mienia komunalnego,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- opłaty za wodę, ścieki,
- i inne dochody Urzędu Miasta i Gminy
należy uiszczać na rachunek Dochodów Urzędu Miasta i Gminy o numerze
19 8519 0005 0010 0000 0563 0041


  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Stopnica redaguje: Mariusz Szcześniak
tel. 041-3779-805 fax. 041-3779-606
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl