Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 041-3779-800, fax. 041-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 247

Data publikacji:
2012-02-09 10:10:27

Przedmiot: Udzielenie dwóch długoterminowych kredytów bankowych.

Treść przetargu:
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dwóch długoterminowych kredytów bankowych dla Gminy Stopnica: Zad.Nr 1. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2 400 000,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych, 00/100) o okresie spłaty do 30.10.2023 roku. Zad.Nr 2. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 967 801,34 PLN (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jeden złotych, 34/100) o okresie spłaty do 30.10.2023 roku. Kredyty przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji: a) Kredyt w wysokości 2 400 000,00 PLN związany jest wydatkami związanymi z realizacją projektu pn.„Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego” współfinansowanego w ramach działania 6.2.„Rewitalizacja małych miast” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 b) Kredyt w wysokości 967 801,34 zł związany jest wydatkami związanymi z realizacją projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Falęcinie Starym oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel,Mariampol, Szczeglin” współfinansowanego w ramach działania 4.1. „Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013, zad.2 – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Mietel, Mariampol, Szczeglin. Uruchomienie kredytu na wniosek Gminy Stopnica, przy czym ostateczny termin uruchomienia kredytu przypada na: a) dzień 31.12.2012 r.- dla kredytu w wysokości 2 400 000,00 PLN, b) dzień 30.11.2012 r.- dla kredytu w wysokości 967 801,34 PLN. Spłaty rat kredytu/ kapitału dokonywane będą w ratach kwartalnych w terminie do dnia 30-tego dnia miesiąca rozpoczynającego każdy kwartał poczynając od 30.1.2013 r. ostatnia rata kredytu do 30.10.2023 r. Spłata odsetek dokonywana będzie w ratach, kwartalnych w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po upływającym kwartale. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.

Załączone pliki
ogloszenie.pdfOgłoszenie (ogloszenie.pdf - 181.114 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 10:11:20 Redaktor: Krzysztof Rogala
SIWZ_kredyty_2012.docSIWZ z zał. 1, 2, 3 (SIWZ_kredyty_2012.doc - 179.2 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 10:11:47 Redaktor: Krzysztof Rogala
Harmonogram_splat_zal.Nr_4.xlsZałącznik Nr 4 SIWZ (Harmonogram_splat_zal.Nr_4.xls - 40.448 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:45:07 Redaktor: Mirosław Rajtar
Harmonogram_splat_zal.Nr_5.xlsZałącznik Nr 5 SIWZ (Harmonogram_splat_zal.Nr_5.xls - 40.448 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:45:28 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zal.6_sprawozdania2009-2010.rarZałącznik Nr 6 SIWZ cz.1 (Zal.6_sprawozdania2009-2010.rar - 927.084 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:46:08 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zal.6_sprawozdania_RB_III_kwartal_2011.rarZałącznik Nr 6 SIWZ cz.2 (Zal.6_sprawozdania_RB_III_kwartal_2011.rar - 2276.714 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:47:15 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zal.7_opinia_RIO_2012.pdfZałącznik Nr 7 SIWZ (Zal.7_opinia_RIO_2012.pdf - 208.854 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:47:44 Redaktor: Mirosław Rajtar
zal.8_NIP_REGON_.rarZałącznik Nr 8 SIWZ (zal.8_NIP_REGON_.rar - 2787.687 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:49:01 Redaktor: Mirosław Rajtar
Zal.9_zas.US_ZUS2012.pdfZałącznik Nr 9 SIWZ (Zal.9_zas.US_ZUS2012.pdf - 202.556 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:49:25 Redaktor: Mirosław Rajtar
zal.10_zaswiadczenie_wojt_uchwala_skarbnik_.rarZałącznik Nr 10 SIWZ (zal.10_zaswiadczenie_wojt_uchwala_skarbnik_.rar - 43.648 KB)
Data publikacji: 2012-02-09 12:49:44 Redaktor: Mirosław Rajtar
opinie_RIO.pdfOpinie RIO (opinie_RIO.pdf - 715.951 KB)
Data publikacji: 2012-02-22 15:19:12 Redaktor: Mirosław Rajtar
Wyjasnienie_z_dnia__22.02.2012_.docWyjaśnienie z dnia 22.02.2012 (Wyjasnienie_z_dnia__22.02.2012_.doc - 49.152 KB)
Data publikacji: 2012-02-23 07:22:53 Redaktor: Mirosław Rajtar
sprawozdania_za_2011.pdfSPRAWOZDANIA ZA 2011 (sprawozdania_za_2011.pdf - 2414.912 KB)
Data publikacji: 2012-02-27 13:40:50 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedzi_na_pytania_06.03.2012_.docOdpowiedzi na pytania (odpowiedzi_na_pytania_06.03.2012_.doc - 97.792 KB)
Data publikacji: 2012-03-06 14:35:11 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedzi_09.03.2012_.docOdpowiedz na pytanie 09.03.2012 (odpowiedzi_09.03.2012_.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2012-03-09 11:33:01 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1195
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2012-02-09 10:10:27
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2012-02-09 13:10:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu